Welkom op onze nieuwe website!

WIE ZIJN WIJ?


Kernwaarden

 • Ik beleef veel plezier op basisschool De Violier.
 • Samen sta je niet alleen.
 • Je voelt je goed door wat je samen doet.
 • Leer mij leren, leer mij oplossingen vinden.
 • Ik kan het.
 • Met jouw eigen ‘maat’ bepaal je het resultaat.

Onze school

 • Leerlingen
 • Teamleden
 • Medezeggenschapsraad
 • Oudervereniging
 • Ouderpanel
 • Leerlingenraad

Alles onder één dak

 • Basisschool De Violier
 • Peuterspeelzaal Sneeuwwitje
 • Bibliotheek De Leeszolder

Samen zorgen wij voor een fijne school!

BASISSCHOOL DE VIOLIER OP DE KAART

Basisschool De Violier is vernoemd naar een bloem. Net zoals een violier, mogen onze leerlingen zich ontwikkelen vanuit de knop, groeien ze alle seizoenen door en floreren aan de top. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Hoge opbrengsten binnen de spectra van cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden, plezier in leren, zelfstandigheid en samenwerken zijn de pijlers binnen ons onderwijs. We stellen hierbij hoge en haalbare doelen, daardoor stijgen de leerprestaties van onze leerlingen.

De vaardigheden waarover onze leerlingen beschikken, worden zoveel mogelijk benut en verder ontwikkeld. Ook leren wij onze leerlingen adequaat te reageren en te handelen in diverse sociale situaties. Denk hierbij aan het positief omgaan met elkaar, samen spelen en samen leren. Zo levert iedereen een positieve bijdrage aan een goed (leer)klimaat. Wij stimuleren onze leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te geven en te nemen. Zij voelen zich mede-eigenaar van hun leerproces en leren hierop te reflecteren.